Strona głównaMuzeumWspółpraca z instytucjami kultury

Współpraca z instytucjami kultury

Centrum Wiara i Kultura podejmuje stałą współpracę z instytucjami kultury, wyższymi uczelniami działającymi w tym obszarze, środowiskami twórczymi, organizacjami społecznymi i edukacyjnymi, animatorami kultury oraz innymi podmiotami wspierającymi zadania w zakresie kultury.

Podejmujemy współpracę z uczelniami artystycznymi mając na celu nie tylko prezentację dorobku ich pracowników naukowych czy studentów, ale również organizację spotkań z udziałem przedstawicieli uczelni artystycznych w konferencjach, seminariach, kolokwiach i sesjach, dotyczących kształcenia artystycznego i teorii sztuki.

Wspieramy różne formy wymiany sztuki, w tym także wystawy sztuki ludowej i amatorskiej, zapraszając do współpracy także organizatorów imprez artystycznych, realizujących własne projekty kulturalne.

Misją hebdowskiego Centrum jest sprzyjanie inicjatywom mającym na celu poznanie różnych kultur, wymianę doświadczeń, organizację eventów czy nawiązywanie kontaktów, ale także ukazywanie innego spojrzenia na spuściznę historyczną czy współczesną sztukę. Systematyczne organizowanie wystaw dzieł sztuki z pewnością służy dobrze rozumianej turystyce kulturalnej.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy prosimy o kontakt: info@wiaraikultura.pl.