Strona głównaCentrum i jego misjaCzym jest Centrum Wiara i Kultura?

Czym jest Centrum Wiara i Kultura?

Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie to ośrodek duchowości chrześcijańskiej, edukacji i kultury prowadzony przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów. Zlokalizowany w pięknych murach XII-wiecznego klasztoru norbertańskiego, kompleksowo odrestaurowanych w roku 2011, służy współczesnemu człowiekowi w tych wymiarach, które go konstytuują i są decydujące dla jego duchowego i ludzkiego wzrostu: pogłębianiu więzi z Bogiem i uszlachetnianiu relacji do innych ludzi, rozwojowi intelektualnemu i zdobywaniu nowych umiejętności, budującym doświadczeniom estetycznym i otwieraniu się na piękno. Tym sposobem Centrum służy integralnej formacji osoby i pomaga jej harmonijnie połączyć życie z wiarą i kulturą.

Idea Centrum posiada swoje zakorzenienie w haśle Zakonu Pijarów „Pietas et Littarae" – „Pobożność i Nauka", co w kontekście współczesności należy interpretować jako wyzwanie do umiejętnego łączenia wiary i wiedzy oraz wiary i kultury, albo na inny sposób: wiedzy i kultury w przestrzeni wiary.

Uprzywilejowanym obszarem działalności Centrum jest – zgodnie z misją charyzmatyczną Zakonu Pijarów – sfera edukacji, przez co Centrum wspiera cel fundamentalny posłannictwa pijarskiego: „ewangelizować edukując". Z tej racji swoją szczególną ofertę kieruje ono do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, katechetów, psychologów i tych pracowników szkół i placówek oświatowych, którzy postrzegając swoją pracę jako powołanie, pragną misję nauczania i wychowywania czynić nie tylko ogólnie skuteczniejszą, ale przede wszystkim służącą wszechstronnemu rozwojowi wychowanka: towarzyszą mu w procesie budowania osobistej relacji z Bogiem, formują jego wnętrze i pomagają w mądry i odpowiedzialny sposób uczyć się żyć. Adresatami działań Centrum są przez to także rodzice, którzy swoją odpowiedzialność za dzieci chcą wyrazić w osobistej formacji duchowej i wychowawczej.

Mając na uwadze powyższe cele, Centrum Wiara i Kultura organizuje rekolekcje, ćwiczenia duchowe, dni skupienia, warsztaty, seminaria, sesje, szkolenia, konferencje, panele dyskusyjne, wystawy, wernisaże, spektakle, spotkania poetyckie, koncerty... Nadto odbywają się także imprezy okolicznościowe, uroczystości rodzinne, bankiety, spotkania integracyjne oraz imprezy plenerowe. Zapraszamy do zapoznania się bieżącym kalendarzem bądź do skontaktowania się z biurem Centrum.