Strona głównaOśrodek duchowościRekolekcje tematyczne

Rekolekcje tematyczne

Rekolekcje skupione wokół określonych tematów – jak np. biblijne, z modlitwą o uzdrowienie, liturgiczne, wskazujące na inspirującą dla duchowości rolę sztuki, lectio divina i inne – skierowane są do tych, którzy szukają Boga i chcą wzrastać w miłości do Niego, tę miłość chcą umacniać na modlitwie i medytacji, pragną lepiej odczytać plan Boży względem ich osoby i potrzebują umocnienia w podejmowanych decyzjach.

Wielkim atutem Centrum Wiara i Kultura jest położenie dające niepowtarzalną atmosferę ciszy i spokoju. O znaczeniu takich rekolekcji w atmosferze głębokiego wyciszenia Ojciec Święty Benedykt XVI mówił w następujący sposób: „W naszej epoce coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu, a            z drugiej strony powszechnie odczuwa się potrzebę spotkania z Bogiem. Oby więc nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie". Nasz ośrodek w Hebdowie jest takim miejscem...

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym kalendarzem rekolekcji dostępnym na stronie głównej Centrum.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w rekolekcjach mogą zgłaszać swój udział poprzez formularz w zakładce ZAPISY bądź na adres e-mail info@wiaraikultura.pl.

Galeria