Strona głównaOśrodek duchowościRekolekcje dla grup zawodowych

Rekolekcje dla grup zawodowych

Tempo życia, rywalizacja zawodowa, konieczność zapewnienia sobie i bliskim odpowiedniego poziomu życia, niepewność jutra, utrata poczucia bezpieczeństwa pracy, przesadne nadanie znaczenia prestiżowi, karierze, pieniądzu, to wszystko przysłania prawdziwe wartości, na jakich winno być budowane życie chrześcijanina. Do tego dochodzą inne niebezpieczeństwa ujawniające się w sferze zawodowej, jak zmęczenie, brak motywacji, zniechęcenie, gorzki smak porażki, wypalenie zawodowe czy instrumentalne traktowanie drugiej osoby. Warto przed tym się bronić...

Rekolekcje skierowane do poszczególnych grup zawodowych są zatem szansą dostrzeżenia właściwego wymiaru pracy, pomagają nie zapominać o kształtowaniu własnego wnętrza i zrozumieć, że zaangażowanie w sprawy zawodowe ma wypływać z harmonijnego, uporządkowanego serca.

Zapraszamy do naszego Centrum na spotkania, dni skupienia i rekolekcje, podczas których obok Eucharystii i modlitwy znajdzie się słowo refleksji ukierunkowanej na rozeznanie swej sytuacji duchowej w kontekście wypełnianej pracy zawodowej.

Wśród grup zawodowych, które szczególnie pragniemy wspierać i pomagać im w rozwoju duchowym są:

  • nauczyciele, pedagodzy i pracownicy oświaty
  • lekarze i pielęgniarki
  • przedsiębiorcy i pracodawcy
  • artyści, muzycy i ludzie kultury
  • dziennikarze
  • prawnicy
  • sportowcy

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w rekolekcjach mogą kierować zapytania bądź zgłaszać swój udział poprzez formularz w zakładce ZAPISY albo na adres e-mail infoinfo@wiaraikultura.pl. Pełny kalendarz rekolekcji dostępny jest na stronie głównej Centrum.