Strona głównaKulturaSpektakle

Spektakle

Ten wymiar działalności Centrum ma swoje szczególne umocowanie w tradycji edukacyjnej pijarów, obecnych gospodarzy obiektu. Od początku specyfiką pijarskich szkół w Rzeczypospolitej było między innymi wychowanie młodzieży poprzez teatr. Pijarzy zdawali sobie sprawę, że teatr nie tylko jest dobrym nośnikiem idei, ale przez to, ze odwołuje się niemal do wszystkich zmysłów człowieka może wpływać na wrażliwość i uszlachetnianie młodzieży. Teatr łączy obraz z dźwiękiem, ukazuje ruch lub bezruch. Wiele miejsca w przedstawieniach teatralnych poświęca się ruchowi – świadomości ciała, koordynacji ruchu, prawidłowego wykorzystania energii, a otoczenie i przestrzeń hebdowskiego klasztoru sprzyja prowadzeniu zajęć ruchowych i warsztatów teatralnych. Centrum Wiara i Kultura dysponuje salami, w których znaleźć można spokój i skupić się na odtwarzanych rolach.

W murach klasztornych wystawiane są spektakle, organizowane projekcje filmowe i instalacje, których repertuar jest ogłaszany w kalendarium na stronie głównej. Centrum jest także otwarte na współpracę ze szkołami oraz kołami teatralnymi udostępniając swoje pomieszczenia na prowadzenie warsztatów, szkoleń i prób.

Wszystkich zainteresowanych organizacją warsztatów prosimy o kontakt z biurem Centrum: info@wiaraikultura.pl.