Strona głównaEdukacjaEwangelizować edukując

Ewangelizować edukując

Polska szkoła przeżywa niełatwy czas. Wciąż nieukończona jest reforma oświaty. Bywają placówki oświatowe, które nie potrafią we właściwy sposób odpowiedzieć na potrzebę edukacji integralnej, przeakcentowując tylko jeden z wymiarów ich misji. Z tego względu wielu rodziców poszukuje dla swych dzieci szkoły nie tylko kształcącej, ale także wychowującej, formującej w wierze, otwartej na kulturę i bezpiecznej. Ten model edukacyjny udaje się osiągać szkołom pijarskim. Dlatego Centrum Wiara i Kultura jest miejscem, w którym Zakon Pijarów dzieli się dobrymi wzorcami, kształci i formuje udzielając wsparcia pedagogom i rodzicom, stwarza okazję dialogu i poszukiwania nowych odpowiedzi na wymagania dzisiejszej edukacji.

Dzięki temu działalność Centrum jest ściśle powiązana z charyzmatem Zakonu Pijarów służąc zarówno jego głębszemu wyrażaniu, jak i poszukiwaniu lepszych rozwiązań oraz współdzieleniu ich z innymi. Służą temu organizowane w Hebdowie warsztaty, kursy, rekolekcje, dni skupienia, konferencje, panele i inne proponowane wydarzenia, których adresatem są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i inni pracownicy oświaty. Szczególnym gronem do których Centrum kieruje swoje zaproszenie są rodzice.

Podkreślić jednak należy, iż Centrum Wiara i Kultura nie jest jeszcze jednym typowym ośrodkiem szkoleniowym. Tym, co je wyróżnia jest kontekst wszystkich proponowanych programów i wydarzeń, a jest nim postrzeganie misji wychowawczej w relacji do wiary. Zakon pijarów wyraża to w sposób nadzwyczaj syntetyczny i precyzyjny, w postaci dwóch słów oddających istotę jego misji – „ewangelizować edukując". Kompletne przesłanie kształcenia i wychowania, wszystkiego, czym jest szkoła pijarska, zmierza do doprowadzenia osoby ludzkiej do osobistego spotkania z Bogiem poprzez ten instrument, jakim jest szkoła. Cel ten z pewnością można odnieść do całego szkolnictwa katolickiego w Polsce. Z tej racji Centrum Wiara i Kultura organizowane przez siebie szkolenia i wydarzenia realizuje w takim właśnie duchu: służy ewangelizacji, przemianie i ukierunkowaniu osoby ludzkiej na Boga poprzez narzędzie, jakim jest integralna, odnosząca się do wszystkich wymiarów człowieka, edukacja. Dlatego pijarskie założenie „ewangelizować edukując" przyświeca nie tylko szkole pijarskiej, ale również temu pijarskiemu dziełu jakim jest Centrum Wiara i Kultura.

Pełna oferta programowa odnosząca się do edukacyjnej misji Centrum znajduje się na stronie głównej. Można także skierować zapytanie pisząc na adres info@wiaraikultura.pl.